Siirry pääsisältöön

Turismista

Olen vasta taannoin tajunnut todella opiskelevani turismia. Useat luennot, erityisesti ekoturismi -aiheiset, ovat saaneet minut pohtimaan alavalintaani ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä, jopa dilemmoja. Mitä turismi on? Millaista sen pitäisi olla? Kuinka haitallista turismi on? Voiko siitä olla hyötyä? Mikä minun osani tässä kaikessa on?

(c) Colourbox
Suurin osa ihmisistä yhdistänee sanan turismi mielikuvaan massaturismista. Laumoittain japanilaisia
kameroineen tai pohjoismaalaisia elintasovatsoineen, vyölaukkuineen sekä sukkine ja sandaaleineen. Turistit tulevat ja menevät, jättäen jälkeensä vain roskansa, parhaassa tapauksessa myös rahansa. Mielikuva on monelle vastenmielinen. Minullekin. Turismi voi kuitenkin olla muunkinlaista matkailua, kuten vaikkapa pienessä ryhmässä oppaan kanssa harvinaislaatuiseen ekosysteemiin tutustumista tai vapaaehtoistyötä paikallisen yhteisön hyväksi. Hidas elämäntapa kasvattaa suosiotaan ja ympäristötietoisuus lisääntyy. Mutta minkälaiset ovat syyt matkailun takana?

Moni ensimmäisten esimerkkitapausten kaltaisista turisteista vierailee eri paikoissa kohottaakseen sosiaalista statustaan. He tulevat Svalbardille tavoitteenaan nähdä jääkarhu ja saada siitä kuva, jota näytellä ystäville, tutuille ja tutuntutuille. Heidän tavoitteenaan ei ole oppia uutta, eivätkä he tavoittele autenttisuutta. Jälkimmäisten esimerkkitapausten kaltaiset turistit usein sen sijaan hakevat tietoa ja aitoja kokemuksia. He eivät tyydy kiiltokuvamaailmaan. Erilaisia asioita hakevat ihmiset yleensä hakeutuvat erilaisille matkoille, mutta myöskin erilaisiin kohteisiin. Olivat syyt mitkä tahansa, on matkailu lähes poikkeuksetta luontoa kuormittavaa toimintaa, erityisesti kohteen ollessa lentomatkan päässä. Voidaanko turismista hyötyä ja näin kumota sen aiheuttamat haitat?

Ajaudun helposti realismiksi naamioituneeseen pessimismiin ja hetken luulin olevani täysin väärällä alalla. Keskiluokan kasvaessa ympäri maailmaa turistien määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Lentomatkailu lisääntyy ja luontomatkailu ylikuormittaa ympäristönsä lopulta sen tuhoten. Alalla työskenteleminen vain edistää tapahtumien kulkua, enkä halua olla osana moisessa. Luontoa ei voi tuotteistaa ja jotkut kompromissit ovat yksinkertaisesti liian suuria tehtäviksi. Hansi Gelter kuitenkin muistutti minua siitä, miksi olen ylipäätään lähtenyt tähän kouluun, miksi haluan olla Arctic Nature Guide. Turismi voi näet olla keino muuttaa maailmaa. Transmodernin, kestävän ja luontoystävällisen turismin tavoitteena on hyvien, aitojen kokemusten kautta koskettaa turistin (oikea termi on vieras) tunteita ja sitä kautta vaikuttaa hänen asenteisiinsa, jopa käyttäytymiseensä.

(c) adventureworld.com

Hyvä opas toimii luonnon ehdoilla sitä rasittamatta tai hyväksi käyttämättä. Hänelle luonto on itseisarvo ja hän toimii omien oppiensa mukaisesti hyvää esimerkkiä näyttäen. Hyvä opas ymmärtää vierastaan, tietää mitä sanoa ja milloin olla hiljaa, osaa tulkita luontoa ja esittää sen vieraalleen. Hän ei saarnaa tai luettele ulkoa opeteltuja faktoja yksi toisensa perään, vaan pyrkii vaikuttamaan vieraisiinsa heitä provosoiden. Provosointi ei tässä tapauksessa tarkoita negatiivista riidan haastamista, vaan vieraan ajatusten ja tunteiden herättelyä. Voimakas, positiivinen kokemus luonnon kauneudesta tai vaikkapa Svalbardin rannoille kerääntyneen muovijätteen määrän näkeminen omin silmin voi saada aikaan asennemuutoksen, joka edelleen vaikuttaa käyttäytymiseen, parhaassa tapauksessa myös yksilön lähipiirissä.

Minä haluan tulla hyväksi oppaaksi. Sanovat, ettei vielä ole liian myöhäistä.

"You should be wondered by everything, even the most ordinary."
- Carl von Linné

Only recently have I realized that I am actually studying tourism industry. Several lectures, especially the ones addressing ecotourism, have made me think about my choice of field and the whole bunch of ethical issues related to that. What is tourism? What should it be? How harmful is it? Are there any benefits in tourism? What is my role in all of this?

(c) viaggi.myblog.it
Most of us tend to link the word tourism with the negative image of mass tourism. A pack of Japanese with their cameras or a herd of loud Nordics with their fanny packs, socks and sandals. Tourists come and go, leaving only trash and in the best case also some money behind them. This image is appalling to many, including me. Tourism can, however, be another way of traveling as well. Exploring an extraordinary ecosystem with a competent guide or doing voluntary work for the local community are just two examples of endless possibilities. But what are the reasons behind tourism and traveling?

Many members of the herd of mass tourists want to visit different places to uplift their social status. Their goal for coming to Svalbard is to get a picture of a polar bear and then showing it around, bragging to their friends and family. They are not coming for learning nor are they seeking for authenticity. Tourists like the ones in the latter examples are often looking for information and genuine experiences. They will not settle with the polished picture. Different tourists tend to take different trips and go to different destinations. Whatever the reason behind the travel, is traveling almost always resulting to a negative impact on the nature - especially when the journey is done by an airplane. But does tourism have any advantages and if yes, are they big enough to reverse the disadvantages?

I often think I'm being realistic, though I really am a pessimist. This happened again and for a moment I thought I have chosen a wrong industry to get into. As the middle-class grows all over the world, the amount of tourists grows exponentially. Flying increases and nature based travel exploits the environment finally destroying it. Working in the field just speeds things up and I don't want to be a part of it. Nature can't be turned into a product and some compromises are too big to be made. Hansi Gelter, however, reminded me of why I applied for this study and why I want to be an Arctic Nature Guide. Tourism, you see, can also be a way to change the world. Transmodern (sustainable and environmentally friendly) tourism is aiming for reaching the feelings of the guests and thus having an impact on their attitudes and even behavior.

(c) National Geographic
A good guide operates on nature's conditions without exploiting or harming it. Nature has inherent value for him and he walks his talk. A good guide understands his guests, knows what to say and when to stay quiet. He knows how to interpret nature and present it to his guests. He is not preaching nor is he just lining up facts he has memorized, but he tries to influence his guests through provocation. Provoking does not mean picking a fight, in this case, but awakening the thoughts and feelings of the guests. A strong, positive experience of the beauty of the nature or maybe seeing the amount of plastic waste washed ashore on the beaches of Svalbard might cause a change in attitude, which again will affect behavior and in best case not be limited into just one single individual.

I want to become a good guide. They say it's not yet too late.

"You should be wondered by everything, even the most ordinary."
- Carl von Linné

Kommentit